top of page
protestanlogo.png
Agios Konstantinos Kilisesi

TARİHİ BİR DEĞER

Menemen'in Mermerli Mahallesi sınırları içerisinde bulunan tarihi Agios Konstantinos Kilise binasının kitabesi bulunma-dığından kesin olarak ne zaman yapıldığı bilinmiyor, fakat bazı kaynaklardan 1800'lü yılların başında yapıldığı tahmin edilmektedir.

73266700_1001637560169008_35820980215983

DEĞERLERİMİZ

Kutsal Kitap (Eski ve Yeni Antlaşma olmak üzere); Tevrat, Mezmurlar (Zebur), Peygamberlerin Yazıları ile İncil’den ibarettir ve tümüyle Tanrı’nın esinidir. Bu nedenle inanç, ibadet ve uygulamayla ilgili her konuda güvenilir ve tek yetkili kaynak olduğuna inanıyoruz.

Mucizeler Görmeyi İstemek  - 2 Ağustos 2020 Pazar Vaazı - Pastör Erol Kara
31:31
Protestan Baptist Kilisesi

Mucizeler Görmeyi İstemek - 2 Ağustos 2020 Pazar Vaazı - Pastör Erol Kara

Luka 4:14-30 İsa, Ruh'un gücüyle donanmış olarak Celile'ye döndü. Haber bütün bölgeye yayıldı. Oranın havralarında öğretiyor, herkes tarafından övülüyordu. İsa, büyüdüğü Nasıra Kenti'ne geldiğinde her zamanki gibi Şabat Günü havraya gitti. Kutsal Yazılar'ı okumak üzere ayağa kalkınca O'na Peygamber Yeşaya'nın Kitabı verildi. Kitabı açarak şu sözlerin yazılı olduğu yeri buldu: “Rab'bin Ruhu üzerimdedir. Çünkü O beni yoksullara Müjde'yi iletmek için meshetti. Tutsaklara serbest bırakılacaklarını, Körlere gözlerinin açılacağını duyurmak için, Ezilenleri özgürlüğe kavuşturmak Ve Rab'bin lütuf yılını ilan etmek için Beni gönderdi.” Sonra kitabı kapattı, görevliye geri verip oturdu. Havradakilerin hepsi dikkatle O'na bakıyordu. İsa, “Dinlediğiniz bu Yazı bugün yerine gelmiştir” diye konuşmaya başladı. Herkes İsa'yı övüyor, ağzından çıkan lütufkâr sözlere hayran kalıyordu. “Yusuf'un oğlu değil mi bu?” diyorlardı. “İsa onlara şöyle dedi: “Kuşkusuz bana şu deyimi hatırlatacaksınız: ‘Ey hekim, önce kendini iyileştir! Kefarnahum'da yaptıklarını duyduk. Aynısını burada, kendi memleketinde de yap.’ ” “Size doğrusunu söyleyeyim” diye devam etti İsa, “Hiçbir peygamber kendi memleketinde kabul görmez. Yine size gerçeği söyleyeyim, gökyüzünün üç yıl altı ay kapalı kaldığı, bütün ülkede korkunç bir kıtlığın baş gösterdiği İlyas zamanında İsrail'de çok sayıda dul kadın vardı. İlyas bunlardan hiçbirine gönderilmedi; yalnız Sayda bölgesinin Sarefat Kenti'nde bulunan dul bir kadına gönderildi. Peygamber Elişa'nın zamanında İsrail'de çok sayıda cüzamlı vardı. Bunlardan hiçbiri iyileştirilmedi; yalnız Suriyeli Naaman iyileştirildi.” Havradakiler bu sözleri duyunca öfkeden kudurdular. Ayağa kalkıp İsa'yı kentin dışına kovdular. O'nu uçurumdan aşağı atmak için kentin kurulduğu tepenin yamacına götürdüler. Ama İsa onların arasından geçerek oradan uzaklaştı.

KUTSAL KİTAP VE ANADOLU

Mesih İnancı (Hristiyanlık) asırlarca ağırlıklı olarak Avrupa ve Batı ülkelerinde yer etmiş olması nedeniyle birçok halkta olduğu gibi Türk halkında da tamamen yanlış olan ‘Batı Dini’ olarak bilinmektedir.

DÖRT RUHSAL KURAL

Evreni ve dünyamızı yönlendiren fiziksel kurallar olduğu gibi Tanrı ile ilişkimizi düzenleyen Ruhsal Kurallar da var. "Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik Oğlu'nu verdi. öyleki O'na iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun" (Yuhanna 3:16). Unutmayın"Tanrı sizi seviyor ve sizin yaşamınız için harika planları var". 

PAPAZ BÜYÜSÜ

Bugün internette "Google" arama motoruna "Papaz Büyüsü" yazıp arama yaptırdığım zaman yaklaşık 185.000 (yüzseksenbeşbin) tane sonuç bulduğunu yazdı. Ne kadar şaşırtıcı değil mi?

bottom of page